Úvod do ESG

ESG (Environmental, Social, and Governance) je rámec nefinančního reportingu, který zohledňuje environmentální, sociální a správní faktory v hodnocení firem…

Evidence odpadů 2024

Potřebujete řešit evidenci odpadů? konzultace a vzor zdarma…


Povinnosti zhlediska zákona o obalech v rámci EU

Máte výrobu, e-shop nebo občas zasíláte zboží v EU? tak pozor na obaly.


Povinnosti výrobců elektrozařízení

Vyrábíte elektrozařízení ať už jen v rámci ČR, pravidla jsou v EU stejná.


Roční hlášení o odpadech

Co se aktuálně řeší, když se řekne „Roční hlášení o odpadech“


Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s dopady

Od srpna 2021 máme v platnosti novou vyhlášku k odpadovému zákonu.


Živnostenský odpad

Víte na co si dát pozor při nakládání s odpadem při podnikání?


Přestupky původce odpadu

Pokud se seznamujete se zákone o odpadech je dobré znát za co jsou udělovány sankce.


Mobilní zařízení ke sběru odpadu a původce odpadu

Předávání odpadu přes mobilní zařízení ke sběru odpadu.


Katalog odpadů 2021

Jak zařazovat odpady a kde najít jejich čísla najdete stručně v tomto článku.


Nový zákon o odpadech

Pár informací k legislativní změnám v odpadovém hospodářství a novému zákonu o odpadech.


Roční hlášení o odpadech 2020

Informace o podáných ročních hlášení za rok 2020.


Evidence odpadů

Nevíte jan na evidenci odpadů? Nebo potřebujete vzor. Zde najdete potřebné informace ……….