Pomůžeme vám s evidencí odpadů vyridime@firemniodpady.cz

Evidence odpadů patří mezi základní povinnosti každého původce odpadů. Z mé zkušenosti to však někteří živnostníci a společnosti zanedbávají přitom při kontrole příslušných orgánů v provozovně nebo i mimo ni je evidence první doklad, který je třeba doložit.

Jak tedy správně evidovat odpady? není to jen si vytvořit tabulku, zadávat do ní vznik a předání odpadů. Musí se Identifikovat oprávněná osoba, které se předává odpad, uvádět správná IČP a IČZ, kódy a druhy odpadu, ale i zda se jedná o OO nebo NO. Z chybně zapsaných údajů nebo předaných odpadů se dá zjistit mnoho. Samozřejmě se také musí schraňovat veškeré doklady k evidenci. Z evidence potom vyplývá zda máte povinnost podat roční hlášení o odpadech či nikoliv.

VZOR evidence odpadů vám rádi poskytneme na základě žádosti přes formulář. Vše také můžete dohledat v zákoně č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlášce č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Rádi i vám pomůžeme s :

  • vedením evidence odpadů, obalů
  • zadáváním ročního hlášení o odpadech
  • vyplněním pravidelného výkazy o obalech
  • řešením při správních řízení (přestupků).

nebo provádíme kompletní

  • externí administraci v odpadovém hospodářství dle dohody s klientem, která obnáší vedení evidence odpadů, vedení evidence obalů, poradenské služby, veškerou komunikaci v odpadovém hospodářství za klienta, podávání ročního hlášení o odpadech, podávání pravidelných výkazů o obalech, řešení správních řízení a další úkony.

Potřebujete pomoci více? napište nám! – rádi pomůžeme i vám.

Jeden komentář

Komentáře jsou zakázány.