Nemohu psát za všechny podnikatele, ale někteří prostě řeší své odpady až nastane problém, do té doby se nezajímají co a jak s čím a kam odkládat. Nejčastější příklad je mít kancelář na adrese trvalého bydliště a nemít přitom smlouvu na předávání komunálního odpadu na IČ.

Nemusí se to týkat jen kanceláří, ale příkladem jsou také řemeslníci, kteří odkládají například papírové nebo plastové obalové materiály do kontejnerů na ulicích sice na tříděný odpad, ale kontejnery nejsou určeny pro živnostenský odpad.

Příkladem mohou být také podnikatelé ve stavebnictví. Ukládání na sběrný dvůr v místě bydliště je prostě jednodušší na sebe jako občana než na sebe jako podnikající fyzickou osobu a v některých příkladech do určitého objemu i levnější.

Výše uvedené chyby se v odpadovém hospodářství u podnikatelů prostě dějí, ale jedná se spíš o nevědomost než o čin úmyslný a řeší se nejčastěji až u správního řízení.

Ale co tedy musí podnikatelé plnit?

  • maté písemné informace k odpadu, který vytváříte?
  • máte evidenci odpadu? – více ZDE
  • předáváte odpad pod správným katalogovým číslem? – více ZDE
  • předáváte odpad oprávněným osobám?
  • podáváte roční hlášení o odpadech? – více ZDE
  • máte sjednanou smlouvu k odpadu z kanceláře nebo ke stavě či demolici?

a takto můžeme pokračovat dále. Přitom pokuty jsou až do 10 milionů korun.

Neberte odpadové hospodářství v živnosti, spolku či společnosti na lehkou váhu, pokuty nejsou malé! – Odkaz na článek o přestupcích ZDE.

Pokud si nebudete jisti, napište nám na vyridime@firemniodpady.cz a pomůžeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *