firemniodpady.cz

Partner pro firemní odpadové hospodářství

Naše práce

On-line/off-line konzultace

Evidence odpadů

Naše práce v odpadovém hospodářství / podnikové ekologii

ESG

Množství odpadů

99
celkový počet vedených evidencí v roce 2020
99
Celkový počet vedených evidencí v roce 2023

Nejnovější články

Úvod do ESG
1 června, 2024
ESG (Environmental, Social, and Governance) je rámec nefinančního reportingu, který zohledňuje environmentální, sociální a správní faktory v hodnocení firem a
Evidence odpadů 2024
17 května, 2024
Evidenci odpadů musí mít každý původce bez rozdílu. Z našich zkušeností většina živnostníků i podniků zanedbávají tuto povinnost a plní ji až v době, kdy dochá
POVINNOSTI ZHLEDISKA OBALŮ V RÁMCI EU
30 ledna, 2022
Máte výrobu, e-shop nebo občas zasíláte zboží v EU? tak pozor na obaly. Systémy založené k zpětnému odběru a využití odpadů z obalů fungují v 
Povinnosti výrobců elektrozařízení v rámci EU
30 ledna, 2022
I vrámci EU platí stejná pravidla pro výrobu a vývoz elektrozařízení. Odpovědnost za nakládání s odpadními a elektrickými a elektronickými zařízeními (

Kontaktujte nás

  • Kontaktujte nás:

  • FIREMNÍ ODPADY s.r.o.
  • T: +420 7774 632 003
  • E: vyridime@firemniodpady.cz
  • Web: https://www.firemniodpady.cz