Pomáháme společnostem řešit hlavně administraci odpadů. Nabízíme jak základní tak kompletní servis:

Napište poptávku po naších službách na vyridime@firemniodpady.cz

 • Vedení průběžné evidence odpadů a vše co s vedením souvisí včetně ověřování
 • Podání ročního hlášení o odpadech.
 • Zpracovávání ZPO.
 • Kontrola provozoven, stavenišť nebo vzniku odpadů mimo stálý provoz
 • Zpracování ILNO.
 • Reporting nových právních předpisů.
 • Být pro klienta vždy k dispozici a řešit za něj problémy v rámci svěřené agendy. Komunikace se správními orgány, řešení potíží s oprávněnými osobami. Hledání možností snížení finanční zátěže vynakládané na odpady.
 • Zpracování podkladů pro získání povolení k provozu mobilního zařízení
 • Zpracování podkladů pro získání povolení k provozu stacionárního zařízení
 • Administrace mobilního nebo stacionárního zařízení pro nakládání s odpady
 • Zpracování koncepce nakládání s odpady ve společnosti.
 • Zpracování dokumentací v odpadovém hospodářství pro demolice, DUR
 • Školení zaměstnanců.
 • Vedení evidence obalů – obalové hospodářství.
 • Podávání čtvrtleních výkazů pro AOS.
 • Vedení evidence dle zákona o výrobcích s ukončenou životností.
 • Podávání výkazů KS
 • Pomoc společnostem a živnostníkům v dodavatelském řetězci pro reporting uhlíkové stopy
 • Manager ESG – funkce externího managera