Společenská odpovědnost firem (CSR) může nabývat různého významu. ESG (CSR) má nejčastěji uváděné tři pilíře zájmu, které zahrnují ekonomickou, sociální a environmentální odpovědnost. Pro mě je spojení společenské odpovědnosti s životním prostředím základ.

K CSR jsem se dostal takříkajíc náhodou v roce 2017 se mi dostala kniha „Zodpovědná firma“, která vše odstartovala. Asi všichni znáte společnost Patagonia, která se zabývá prodejem oblečení. V knize je popisován rozvoj společnosti se zaměřením právě na CSR. Popisovaný postup mě nakonec tak zaujal, že jsem se o tomto tématu začal zabývat v širším okruhu.

Dnes musím říci, že se neustále snažím hledat možnosti uplatnění CSR teď již spjaté s ESG i u svých klientů. Může to mít podobu třeba minimalizace odpadů, hledání možností dalšího využití pro odpad a také aby zbytečně „necestoval“ přes půl světa do zařízení pro recyklaci či odstranění.

Hledání možností mohu pouze tehdy pokud mi dáte důvěru a můžeme spolu realizovat kompletní administraci odpadového hospodářství.

Zkusíte to s námi? pište vyridime@firemniodpady.cz nebo volejte + 420 774 632 003 popř. dáme skype, abychom se lépe poznali. Těším se na Váš kontakt.

Autor: Leoš Zemánek, jednatel společnosti Firemní odpady s.r.o.